Бучанська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 1
Увійти

Службовий вхід

Логін *
Пароль *
Запам'ятати

Учнівське самоврядування

Організація учнівського самоврядування «Школярія»
Бучанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1
Бучанської міської ради Київської області

СТАТУТ

І.Загальні положення
1.1. Дитячо-учнівська організація «Школярія» є добровільною, незалежною позапартійною шкільною організацією, яка здійснює свою діяльність згідно норм шкільної поведінки.
1.2. «Школярія» організовує свою діяльність відповідно Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про об’єднання громадян», іншими законодавчими актами,даним Статутом.
1.3. У своїй діяльності рада школи керується принципами демократичності, гласності, рівноправності її членів.
1.4. Учнівське самоврядування пропонує дружні взаємини та співпраця з різними громадськими об’єднаннями на засадах взаємоповаги і незалежності, співпраця з педагогами та батьками.
1.5. «Школярія» погоджує питання з виховання та дозвілля з адміністрацією школи.
1.6. Шкільний «штаб» організації діє на базі школи.

ІІ. Мета та завдання
2.1. Мета діяльності:
2.1.1. набуття учнями соціального досвіду, формування в них активної громадянської позиції;
2.1.2. формування в дітей почуття відповідальності, активного ставлення до участі у житті свого закладу, населеного пункту, району;
2.1.3. забезпечення умов для самовираження, самореалізації учнівської молоді;
2.1.4. виховання нових поколінь школярів в дусі відданості Україні, на основі відродження національних і загальнолюдських цінностей.
2.2. Завдання «Школярії» є:
2.2.1. активізація діяльності учнівського самоврядування «Школярії», залучення їх до співпраці з місцевими громадами та до роботи на міському рівні;
2.2.2. забезпечення і захист законних прав та інтересів учнівської громади;
2.2.3. налагодження партнерських зв'язків і співпраці з органами міської організації . Участь у прийняті рішень на різних рівнях щодо життєдіяльності дітей та учнівської молоді міста;
2.2.4. взаємодія з іншими установами, організаціями,батьківською громадськістю;
2.2.5. пропаганда діяльності органів учнівського самоврядування різних рівнів;
2.2.6. здійснення різноманітної громадської, просвітницької, виховної діяльності.
2.3. Діяльність шкільного парламенту:
2.3.1. представлення і захист прав і інтересів учнів в шкільних органах;
2.3.2. ініціює на рівні школи та міста розгляд питань актуальних для учнівської громади;
2.3.3. налагоджує співпрацю з органами учнівського самоврядування інших шкіл;
2.3.4. бере участь в реалізації дитячих та молодіжних програм та проектів;
2.3.5. вивчає проблеми дітей та учнівської молоді школи для подальшого їх вирішення в межах своєї компетенції;
2.3.7. може мати свої засоби масової інформації.

ІІІ. Члени «Школярії». Їх права та обов’язки.
3.1. «Школярія» складається з представників кожного класу школи ;
3.2. Членом «Школярії» може стати учень з високим та середнім рівнем успішності, який поділяє мету і завдання парламент, визнають даний статут і готовий брати участь у практичній їх реалізації;
3.3. Члени «Школярії» відповідно обираються до комісій даного органу самоврядування;
3.4. Головою «Школярії» може стати кожен учень – член ради, починаючи з 7-го класу;
3.5. Член «Школярії» має право:
3.5.1. обирати і бути обраним на керівні посади;
3.5.2. брати участь в усіх заходах парламенту;
3.5.3. захищати свої права та інтереси, відстоювати власну позицію навіть після ухвали рішення;
3.5.4. вносити на розгляд пропозиції щодо діяльності парламенту;
3.5.5. надавати свої матеріали, творчі роботи з метою їх реалізації;
3.5.6. вийти з лав «Школярії» за власним бажанням.

ІV. Комісії «Школярії»
4.1. Постійні комісії «Школярії»:
4.1.1. Навчально - пізнавальна комісія;
4.1.2. Комісія захисту прав дитини та допомоги в проблемних ситуаціях;
4.1.3. Комісія толерантності та духовного розвитку;
4.1.4. Комісія екології та краєзнавства;
4.1.5. Комісія культури та дозвілля;
4.1.6. Спортивно -оздоровча комісія;
4.1.7. Комісія партнерських відносин та зв’язків із громадськістю;
4.1.8. Комісія преси та інформації;
4.2. Засідання комісій ведуть голови або їх заступники.

 Паспорт учнівського самоврядування «Школярія»

1. Назва «Школярія» - виховання енергійних, самостійних, наполегливих, активних.
2. Навчально-виховний заклад: Бучанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Бучанської міської ради Київської області.
3. Адреса, телефон: Київська область, м. Буча, вул. А. Михайловського, 74, тел. (045) 97-29-571
4. Дата створення: 1 жовтня 2002 року.
5. Кількість членів: 20 учнів.
6. Віковий склад: 12-17 років (7-11 класи).
7. Структура:
- Голова учнівського самоврядування «Школярія»;
- Заступник учнівського самоврядування;
- Секретар.
Комісії учнівського самоврядування:
- Навчально-пізнавальна комісія;
- Комісія захисту прав дитини та допомоги в проблемних ситуаціях;
- Комісія толерантності та духовного розвитку;
- Комісія екології та краєзнавства;
- Комісія культури та дозвілля;
- Спортивно – оздоровча комісія;
- Комісія партнерських відносин та зв’язків із громадськістю;
- Комісія преси та інформації.
Класні органи учнівського самоврядування.
8. Основні напрямки діяльності: культурно-масова діяльність, пошуково-краєзнавча, спортивно-масова, розвиток інтелекту, ігрова, правова, доброчинна.
9. Мета діяльності: сприяти задоволенню різнобічних інтересів і потреб учнівської молоді, сформувати організаторські навички учнів, виховання національної свідомості, соціально-активної особистості.
10. Форми роботи: конференції, диспути, семінари, конкурси, тренінги, змагання, ігри, квести, розважальні програми.
11. Зв’язок з іншими організаціями: співпраця з Бучанською міською радою, відділом освіти, службою у справах дітей, відділом культури, Бучанським відділенням міліції, дитячою поліклінікою, Товариством Червоного хреста, Бучанською Асоціацією Лідерів,Обласною Радою дітей Київщини.
12. Керівник: Никитчук Анастасія Борисівна – педагог- організатор.

Склад учнівського самоврядування «Школярія»
2018-2019 н.р.

Голова учнівського самоврядування          

Мусійчук Ярослав (11 клас)  

Заступник голови                                    

Менжерес Артем (11 кл.)

Секретар                                                     

Капацин Альона (8 кл.)

Навчально-пізнавальна  комісія                  

Демченко Влад (9 кл.)

Комісія захисту прав дитини тадопомоги в проблемних ситуаціях 

Басюк Андрій (10 кл.)

Ярмоленко Євангіліна (8 кл.)

Комісія толерантності та духовногорозвитку           

Чепурна   Дар'я (7 Б  кл.)

Данелія Вікторія (8 кл.)

Комісія екології та краєзнавства                 

Католіченко Вероніка (7 Б кл.)

Кісіль Анна (9 кл.)

Комісія культури та дозвілля                      

  Влаженко Анастасія (7А кл.)

Колесник Дар'я (7А кл.)

Спортивно-оздоровча комісія                         

Букін Олександр (11 кл.)

Адамець Владислав  (11 кл.)

Комісія партнерських відносин тазв’язків із громадськістю

  Мельник Дмитро (10 кл.)

Янкович Дарья (9 кл.)

Комісія преси та інформації                     

Сафарян Аліса (9 кл.)

Григор'єва Діана (8 кл.)

 

Корисні посилання


показати більше

Соцмережі


Пошук по сайту