Бучанська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 1
Увійти

Службовий вхід

Логін *
Пароль *
Запам'ятати

Превентивне виховання

Представлення системи роботи навчального закладу з превентивного виховання

Превентивне виховання посідає важливе місце в системі виховної роботи школи. Воно включає в себе підготовчі та профілактичні дії вихователя, спрямовані на запобігання формування в учнів негативних звичок, рис характеру, проявам асоціальної поведінки та організацію належного догляду за діяльністю школярів.
Превентивне виховання- це комплексний цілеспрямований вплив на особистість у процесі її активної динамічної взаємодії із соціальними інституціями, спрямованої на фізичний, психічний, духовний, соціальний розвиток особистості, профілактику і корекцію асоціальних проявів у поведінці дітей і молоді, на їх допомогу і захист.
Мета превентивного виховання полягає у розвитку почуття соціальної відповідальності підлітків за свою поведінку, сприяє не лише усвідомленню своїх прав, а й обов’язків.
Основні завдання превентивного виховання:
- створити умови для формування позитивних якостей особистості в процесі різноманітних видів діяльності: трудової, навчальної, позашкільної;
- виховання почуття непримиренності до негативних явищ;
- залучення учнів до посильної діяльності, яка передбачає певний обсяг правових знань, умінь та навичок;
- стимулювати неповнолітніх до здорового способу життя і позитивної соціальної орієнтації;
- просвітницька робота щодо запобігання протиправній поведінці, шкідливим звичкам, захворюванням та хворобам;
- надання комплексної психолого-педагогічної та медико-соціальної допомоги неповнолітнім;
Функції превентивного виховання:
1. Діагностично-прогностична – це аналітична робота зі з’ясування причин і умов відхилень у поведінці дитини.
2. Корекційно-реабілітаційна – використання оптимальної коригувальної допомоги, перевиховання та подолання негативних проявів у поведінці, налагодження стосунків для позитивного способу життя.
3. Освітньо-консультативна – використання сучасних технологій надання оптимальної освітньої, консультативної інформації; попередження і нейтралізацію надмірної інформації про види і форми негативних явищ.
4. Організаційно-методична – опрацювання і реалізація міжгалузевих науково-дослідних проектів із проблем превентивного виховання; дослідження соціально-гігієнічних і медико-біологічних факторів розвитку схильності неповнолітніх до негативної поведінки та розробку заходів щодо її профілактики.
5. Інтегровано-просвітницька – збір, обмін, аналіз, адаптацію, узагальнення та впровадження вітчизняного й зарубіжного досвіду превентивної практики.
Об′єкти і суб′єкти превентивного виховання:
- учні школи
- батьки
- служба міського виконкому, органи юстиції
- кримінальна міліція у справах неповнолітніх
- позашкільні заклади освіти
- соціально-психологічна служба
Особливості превентивного виховання відображаються у:
• системі загальношкільних заходів;
• роботі органів учнівського самоврядування;
• роботі з батьківською громадськістю;
• спільній діяльності школи та громадських організацій.
В основі системи загальношкільних заходів покладені тематичні місячники, декади, тижні, які спрямовані на підвищення зацікавленості учнів спільною діяльністю та відображають напрямки здійснення превентивного виховання.
Згідно плану здійснюється просвітницька робота щодо здорового способу життя, морально-правового та правоосвітнього виховання.
Метою напрямку з формування здорового способу життя є забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров'я, утвердження здорового способу життя, формування вміння правильно поводитись у критичних життєвих ситуаціях і надавати необхідну допомогу собі та оточуючим.
Загальношкільні заходи спрямовані на формування ЗСЖ:
- конкурс-акція «Діти на дорозі»;
- свято «Козацькі забави»;
- шкільний фестиваль «Молодь обирає здоров’я»;
- змагання «Олімпійське лелеченя»;
- Тиждень правових знань «Країна права»;
- тиждень безпеки життєдіяльності;
- декада основ здоров’я, захисту Вітчизни, фізкультури.
- лекції, зустрічі зі спеціалістами з питань формування навичок ЗСЖ.
Учні школи є активними учасниками міських конкурсів: «Молодь обирає здоров’я», «Олімпійське лелеченя» та інші.
Заходи в режимі дня:
- уроки фізичної культури;
- фізкультхвилинки під час навчального процесу;
Крім того адміністрацією, медсестрою, класними керівниками постійно ведеться медико-педагогічний контроль за станом фізичного виховання учнів.
Правовий аспект превентивного виховання в школі передбачає охорону і захист прав особистості, формування в учнів правової культури, попередження правопорушень та злочинності. З цією метою проводиться ряд заходів:
- ознайомлення учнів зі статутом школи та єдиними вимогами до зовнішнього вигляду та поведінки учнів;
- акція «16 днів без насильства»;
- День толерантності;
- Всеукраїнський тиждень права;
Робота з морального виховання дітей у школі спрямована на прищеплення та розвиток почуття моралі, міцних переконань громадянина України. Головним результатом діяльності школи в цьому напрямку є свідоме дотримання учнями встановлених правил, вимог, норм, прийнятих в суспільстві, виховання колективізму, відповідальності, самодисципліни, організованості, що досягається через проведення таких заходів:
- організація роботи учнівського врядування;
- акція «Милосердя»;
- заходи до Дня людей похилого віку;
- заходи, присвячені історичним датам (День пам’яті жертв Голодомору, День Соборності, вшанування пам’яті загиблим внаслідок аварії на ЧАЕС);
- урок доброти «Доброта врятує світ»;
- акції профорієнтаційного спрямування «Обери майбутнє».
Систематично проводиться профілактична робота щодо попередження бездоглядності та безпритульності, злочинності у підлітковому середовищі. А саме: щомісяця проводяться рейди «Урок», «Велика перерва», «Вулиця», проблеми даних питань розглядаються на батьківських зборах.
В школі створено раду профілактики правопорушень, в склад якої входять: члени адміністрації школи, вчителі, психолог. Рада профілактики координує діяльність класів, займається проведенням ранньої профілактичної роботи серед підлітків по попередженню правопорушень і організацією роботи з неблагонадійними сім’ями.
У школі існує єдина загальношкільна система обліку відвідування учнями занять. Щоденно за участю представників учнівського врядування після другого та після останнього уроків збирають дані про учнів, відсутніх на уроках, уточнюють причини відсутності та заповнюють шкільний журнал обліку відсутності учнів на уроках.
Системою превентивного виховання школи перед¬бачено залучення до виховного процесу батьківської громадськості. Співпраця педагогічного колективу та батьків здійснюється через спілкування на батьківських зборах, індивідуальні зустрічі в разі необхідності, спільне обгово¬рення питань на засіданнях батьківського комітету, ради з профілактики правопорушень.
Для ефективності організації превентивного виховання класними керівниками, соціальним педагогом, психологом залучаються представники правоохоронних органів, представників охорони здоров’я, соціальних служб.
Очікувані результати:
• оволодіння вихованцями знаннями, вміннями, навичками свідомої, позитивної поведінки;
• розкриття здібностей учнів, позитивних сторін особистості;
• профілактика негативних явищ в учнівському середовищі;
• становлення особистості як активного творця своєї долі;
• формування у молодого покоління здорового способу життя;
• соціально-психологічна адаптація неповнолітніх, які мають життєві проблеми.

Система роботи навчального закладу з превентивного виховання (переглянути презентацію)

Структура організації превентивного виховання в Бучанській ЗОШ І - ІІІ ступенів № 1 (переглянути структуру)

ПРОГРАМА ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСУ
“РІВНИЙ - РІВНОМУ”

P1150911У законі України «Про загальну середню освіту» записано, що одним із завдань загальної середньої освіти є виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців).
Основною метою програми є сприяння розумінню дітьми і молоддю через просвітницьку роботу переваг здорового способу життя, формування принципів здорового способу життя, стимулювання до самостійного й усвідомленого вибору життєвої позиції, визначення шляхів позитивної соціалізації молоді, здобуття знань, умінь і навичок здорового способу життя та відмова від негативної поведінки за допомогою методу «рівний - рівному».
P1150921Реалізація програми сприятиме попередженню негативних проявів у поведінці неповнолітніх, утвердженню здорового способу життя та соціально-правового захисту дітей і підлітків.
Робота за Програмою передбачає використання інтерактивних методів навчання і проводиться у формі соціально-просвітницького тренінгу, або тренінгового заняття, що, в свою чергу, потребує дотримання певних умов:
а) кількість учасників тренінгу має бути постійною і становити не менше 10 осіб але не перебільшувати 20;
б) заняття проводяться у спеціально організованому приміщенні, де є достатньо вільного місця (учасники розміщуються на стільцях по колу),
в) час проведення заняття розраховано на 6 академічних годин (отримання інформації + відпрацювання практичних навичок);
г) кожне заняття включає в себе всі структурні елементи соціально-просвітницького тренінгу:
— вступна частина: повідомлення теми заняття, знайомство, повторення правил, визначення очікувань учасників;
— основна частина: визначення рівня інформованості, актуалізація проблеми, інформаційний блок, напрацювання практичних навичок;
— заключна частина: підведення підсумків заняття, визначення щодо очікуваних результатів, оцінка зміни рівня інформованості учасників.

ПРОГРАМА Факультативного курсу "Рівний - рівному"

P1160685

SAM 3486

SAM 3684

 

 

Корисні посилання


показати більше

Соцмережі


Пошук по сайту