Бучанська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 1
Увійти

Службовий вхід

Логін *
Пароль *
Запам'ятати

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

03052Це має бути школа для життя у ХХІ столітті. Ми бачимо, як змінюються технології, як розвивається суспільство, зараз ми не можемо точно знати, що потрібно буде, і з якими викликами зустрінуться діти, які зараз навчаються у школі. Тому ми хочемо перейти від школи, яка напихає дітей знаннями, які дуже швидко стають застарілими, до школи компетентностей (Сompetentia – у перекладі з латинської означає коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та досвід).
Це не тільки знання, це вміння їх використовувати для власних індивідуальних і професійних завдань. А ще — це ставлення і цінності, а також вміння з позиції тих цінностей критично переосмислити інформацію, яку отримують діти, і ми не можемо захистити їх від цієї інформації під якимось ковпаком. Діти повинні вміти її критично осмислити з точки зору як це відіб’ється на їхньому житті, на їхньому здоров’ї.
Щоб здобути таку школу, потрібно перепідготувати вчителів, запропонувати новий стандарт і зміст освіти, підготувати мережу наших навчальних закладів. І така школа з 12-ти річним навчанням розпочнеться у 2018 — 2019 роках.

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА – КОНЦЕПЦІЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Концепція Нової української школи (доопрацьований варіант) розміщено на офіційному сайті МОН України.
На основі цієї концепції розроблятиметься законопроект «Про загальну середню освіту» та інші нормативні документи.
Формула Нової школи поєднує 9 ключових компонентів:
1. Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві.
2. Умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається професійно.
3. Наскрізний процес виховання, який формує цінності.
4. Децентралізація та ефективне управління, що надасть школі реальну автономію.
5. Педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками.
6. Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм.
7. Нова структура школи, яка дає змогу добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для життя.
8. Справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти.
9. Сучасне освітнє середовище, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання учнів, освітян, батьків не лише в приміщенні навчального закладу.
У Концепції подано визначення понять «компетентність», «ключові компетентності»:
 компетентність – динамічна комбінація знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність;
 ключові компетентності – ті, яких кожен потребує для особистої реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування і які здатні забезпечити особисту реалізацію та життєвий успіх протягом усього життя.
Визначено 10 ключових компетентностей Нової української школи:
 Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами.
 Спілкування іноземними мовами.
 Математична компетентність.
 Основні компетентності у природничих науках і технологіях.
 Інформаційно-цифрова компетентність.
 Уміння вчитися впродовж життя.
 Ініціативність і підприємливість.
 Соціальна та громадянська компетентності.
 Обізнаність та самовираження у сфері культури.
 Екологічна грамотність і здорове життя.
Спільними для всіх компетентностей є такі вміння:
 уміння читати і розуміти прочитане;
 уміння висловлювати думку усно і письмово;
 критичне мислення;
 здатність логічно обґрунтовувати позицію;
 виявляти ініціативу;
 творити;
 уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення;
 уміння конструктивно керувати емоціями;
 застосовувати емоційний інтелект;
 здатність співпрацювати в команді.
Загальна тривалість повної загальної середньої освіти збільшиться до 12 років:
 початкова освіта (тривалість – чотири роки);
 базова середня освіта, яка здобувається в гімназії (тривалість – п’ять років);
 профільна середня освіта, яка здобувається в ліцеї або закладах професійної освіти (тривалість – три роки).
У розділі “Нова українська школа” на офіційному сайті МОН України розміщено презентацію Концепції Нової української школи (доопрацьованого варіанту Концепції).
Джерело: офіційний сайт МОН України


НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА
Наприкінці лютого уряд затвердив новий Державний стандарт початкової освіти, за яким навчатимуться першокласники з вересня 2018 року. У документі закладено, що саме мають знати та вміти учні після закінчення чотирьох перших класів. Передусім новий стандарт пропонує відійти від сталої шкільної формули «знання заради знань» та вчити дітей застосовувати їх у реальному житті.
Перший раз у перший клас
Діти, які у 2018 році підуть до першого класу, здобуватимуть середню освіту вже 12 років і навчатимуться за новими програмами.
У школі залишаться такі звичні предмети, як «Українська мова» та «Математика». Але підхід до їх вивчення зміниться. Так, наприклад, на математиці діти повинні будуть не тільки рахувати в межах 100, а й застосовувати ці знання у різних життєвих ситуаціях: уміти відшукати номер потрібного будинку або місця у кінотеатрі. Для цього у нових начальних програмах передбачено більше часу для позакласних занять, зокрема на свіжому повітрі. На уроках мови та літератури діти працюватимуть не лише з художніми текстами, а й з публіцистикою (газетними та журнальними статтями тощо). Висловлюючи своє ставлення до тексту, діти навчаться мислити критично та обґрунтовувати власні думки. Цікаво, що, крім обов’язкових вмінь у читанні та математиці, відтепер у дітей розвиватимуть так звану академічну доброчесність, тобто повагу до чужої інтелектуальної власності. Так, згідно зі стандартом, після 4-го класу дитина повинна вміти дотримуватися правил цитування та посилання на використані джерела.
Власне, мова займатиме важливе місце у трансформації шкільної освіти. Зокрема, буде збільшено обсяги вивчення української.
Мільярд гривень та свобода для вчителя
Аби нові методики запрацювали, школи потрібно забезпечити відповідними навчальними матеріалами і технікою. Цього року на реформування початкової школи з державного бюджету виділять 1,8 млрд гривень. Значна частина коштів, а саме 998 млн, передбачені на забезпечення учнів освітніми матеріалами та меблями, 387 млн піде на підвищення кваліфікації вчителів та майже 164 млн – на придбання техніки.

03051
Важливо, що у новому навчальному році вчителі матимуть більше свободи. Відповідно до затвердженого стандарту початкової школи, викладач зможе працювати за власною навчальною програмою, орієнтуючись на темпи та успіхи свого класу.
Реформування початкової школи – це лише перша ланка змін в освіті. З вересня 2022 року має набути чинності новий стандарт для середньої школи, а з 2027 – для старшої. Тобто діти, які підуть у перший клас цього року, отримають повністю оновлену середню освіту. Таким чином, менш ніж за 10 років Україна матиме якісно нову школу.

Корисні посилання


показати більше

Соцмережі


Пошук по сайту